Back to top
I'm Park

I'm Park

I'm Park

I'm Park

I'm Park

10.00-22.00
Free

I’m Park ตั้งอยู่บริเวณสามย่าน ซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ที่มีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านชุมชน และทางเศรษฐกิจ มากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ด้วยทำเลที่ตั้งที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทาง ที่เพียบพร้อมด้วยความเจริญทางด้านต่างๆ ทั้งสถาบันการศึกษา แหล่งธุรกิจการค้า และที่พักอาศัย จึงทำให้สามย่าน เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลาง ที่ผสมผสานความสะดวกของ สังคมเมือง ที่เข้ากับความเรียบง่ายของ ธรรมชาติมากที่สุด “I’m Park” คือนิยามของการรวมวิถีชีวิตของคนเมืองเข้ากับความรื่นรมย์ ของธรรมชาติ การออกแบบโครงการที่เน้นถึงความสำคัญ ของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เข้ากับความครบครันจากสิ่งอำนวย ความสะดวกสบายครบวงจร “ที่สุดของ City Life บนแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ” ที่นี่มีร้านดีๆ มากมาย เช่น Starbuck Coffee, Au Bon Pain, Ya Kun Coffee & Toast, Cat Lovers Café, ShabuKu, Fairtex Shop, Grillzilla

I’m Park is located in Sam Yan, an old area where the community and the economy are experiencing continuous growth every year. With the location that is convenient to reach and the progress made in many ways including the development of education institutes, business and residential facilities, Sam Yan has become a community center that perfectly combines city life convenience with the simplicity of nature. “I’m Park” is the definition of harmonious combination between city lifestyle and pleasant natural surroundings. The project design underlines the importance of living in harmony with nature while having comprehensive facilities that provide maximum convenience at the same time. “Ultimate city life inspired by nature” You can find many nice outlets here such as Starbuck Coffee, Au Bon Pain, Ya Kun Coffee & Toast, Cat Lovers Café, ShabuKu, Fairtex Shop, Grillzilla

I’m Park アイムパークは 毎年発達・経済成長を続いている歴史的な町サムヤンの中にあります。交通の便が良く、繁栄し続ける教育機関・繁華街・住居地域に囲まれサムヤンは都会の便利さと自然が共存したバンコク中心街に相応しい地域である。 “I’m Park” は“自然からインスパイアされた最高のCity Life”を求め、 自然と人が融合するアーバンライフをコンセプトにデザインされた最高の暮らし易い街である。 ここにはStarbuck Coffee, Au Bon Pain, Ya Kun Coffee & Toast, Cat Lovers Café, ShabuKu, Fairtex Shop, Grillzillaなど、バラエティーにあふれた店がすらりと並んでいます。

爱慕派克位于三养地区,这个地区不仅历史悠久,其社区及经济也逐年发展。交通方便、接近很好的学校、商务办公区和住宅,这些优点使得三养适合成为生活便利的城市社会,融入大自然的中心。 爱慕派克是将城里人的生活方式融入大自然的定义。在灵感来自大自然的条件下,其计划设计着重在与大自然一起生活,同时也配有完善的生活设施。这儿有很多很好的商店,譬如星巴克、Au bon pain、亚坤咖啡店、猫咪咖啡馆(Cat lovers Café)、Shabuku日本料理餐厅、Fairtex 泰拳馆、Grillzilla烤肉馆


Dusit Zoo

สวนสัตว์ดุสิต

Dusit Zoo

Dusit Zoo

Dusit Zoo

8.00 - 18.00
Adult 150 THB
Child 70 THB
Facebook : dusitzootha

"สวนสัตว์ดุสิต เคยถูกเรียกว่า วนาเขาดิน. ถูกสร้างในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นสวนพฤกษศาสตร์ส่วนพระองค์เพื่อศึกษา ข้อมูลพืชพรรณต่างๆ ภายหลังในรัชกาลที่ 8 ได้มอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้เพื่อเป็นสวนสัตว์สาธารณะ โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชม สัตว์หายาก, นกพันธุ์ต่างๆ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษา หาความรู้ และมีการดำเนินการเพาะพันธุ์สัตว์หายาก และศึกษาวิถีชีวิตของสัตว์ต่างๆ"

" Formerly part of Dusit Royal Garden called Khaodin-wana, it was built by command of King Rama V as his private botanical garden. Later, King Rama VIII donated the park to the Bangkok Municipal Administration so that it could be used as a zoo and public park. Inside is the collection of mammals, birds and reptiles in conditions resembling the natural environments. Several species are rare or close to extinction. As well as its educational value and contribute to breeding and conserving animal species, the zoo has always been a favorite recreational destination for Bangkok people."

ドゥシットロイヤルガーデンの以前の部分は、それは彼のプライベート植物園のような国王ラーマ5世の命令で建てられた、Khaodin-ワナと呼ばれます。それは動物園や公園として使用することができるように、その後、ラーマVIIIバンコク市政に公園を寄贈しました。内部の自然環境に似た条件で哺乳類、鳥類、爬虫類のコレクションですか?いくつかの種は希少または絶滅の近くにあります。だけでなく、それは教育的価値だと動物種の繁殖と保全に貢献し、動物園には、常に、バンコクの人々のための好みの娯楽の目的地となっています。

杜斯特皇家园林的前身叫部分Khaodin - 瓦纳,它被作为他的私人植物园国王拉玛5的命令建造的。后来,国王拉玛8捐赠公园曼谷市工商行政管理局,以便它可以作为一个动物园和公园。里面是哺乳动物,鸟类和爬行动物在类似的自然环境条件的集合。一些物种稀有或濒临灭绝。以及它的教育价值,并有助于培育和保护动物,动物园一直是曼谷人最喜爱的休闲目的地。


Safari World

ซาฟารีเวิลด์

Safari World

Safari World

Safari World

09.00-17.00
Adult: 390 THB
Child: 290 THB

ซาฟารีเวิลด์ตั้งอยู่บน ถนนรามอินทรา บริเวณกิโลเมตรที่ 9 เขตมีนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 430 ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง คือ ซาฟารีปาร์ค ซึ่งเป็นสวนสัตว์เปิด มีสัตว์ต่างๆ เช่น ม้าลาย กวาง ยีราฟ นก เสือ สิงโต หมี ฯลฯ ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งรถชมชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ตามธรรมชาติโดยรถส่วน ตัว หรือรถบริการพร้อมผู้บรรยายของซาฟารีเวิลด์ ส่วนที่สอง คือ มารีนปาร์ค หรือสวนน้ำ มีสัตว์น้ำ และสัตว์ชนิดต่างๆ ที่หาดูให้ชมยาก รวมทั้งการแสดงต่างๆ เช่น การแสดงของปลาโลมา, นก, แมวน้ำ และลิง เป็นต้น นอก จากนี้ยังมีร้านอาหารและเกมส์ต่างๆ เช่น เกมส์ปาเป้า ยิงปืน โยนบ่วง ฯลฯ ไว้บริการ

Have a close encounter with giraffes, zebras, camels, and other wild animals as you drive (Safari World’s vehicle with a guide tour service also available) through the picturesque wilderness in safari park. More interesting shows and animals in show of dolphin, elephant, bird and stunt in the marine park. It is located on Ram Indra Road Km. 9.

サファリワールドは、2つの部分に分かれて約430ヘクタールのキロ9分ブリエリアでの道路上に位置しています:最初の部分は、サファリパーク、このような観光客に等シマウマ、鹿、キリン、鳥、トラ、ライオン、クマなどの動物との動物園です。訪問者が自然にサファリワールドマリンパークのナレーターに沿って車やバスのサービスにより、動物の命に乗ることができ、第二部は、水槽や水の庭園や動物です。誰それが困難見に見つけますなどイルカ、鳥、アザラシやサル、の性能等の性能を含め、レストラン、そのようなサファリワールドは。

曼谷野生动物园位于民布理区东北南茵地路第9公里处,占地面积约为430莱,分为两个区域。第1区,Safari Park,主要是各种野生动物,包括斑马,长颈鹿,鸟,老虎,狮子,熊等,游客通常需要乘坐院内观赏车在园内观赏动物,体验热带雨林的自然风景。第2部分,Marin Park,主要为各种水生动物,如海豚,海鸟,海豹和猴子等。除此之外,还有各种美食。另外还有飞镖设计,投球等游戏


Siam Park City

สวนสยาม

Siam Park City

Siam Park City

Siam Park City

10:00 - 18:00

สวนสยาม เป็นสวนสนุกและสวนมีเนื้อที่ 300 ไร่ ได้ฉายาว่าทะลกรุงเทพ และคำขวัญคือ “สวนสยาม…โลกแห่งความสุข สนุกไม่รู้ลืม” สวนสยามเปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ. 2523 ดำเนินงานโดย บริษัท อมรพันธ์นคร-สวนสยาม จำกัด สวนสยามเป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และมีทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังมีรางน้ำวน สปา พร้อมเครื่องเล่นทางน้ำครบครัน สไลเดอร์ที่สูงเท่ากับตึก 7 ชั้น ซูเปอร์สไปรัลรางน้ำคดเคี้ยว พิพิธภัณฑ์ไดโนโนเปีย พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งจีน อุทยานพฤษชาติ สวนสัตว์ และสวนสาระ

Commonly called “Suan Siam” by Thai people, it is now the biggest water amusement park in Asia. Located on Seri Thai Road in Kannayao district, this water park features a full day of fun for the entire family. Experience a dip in the artificial sea, a breathtaking ride on the water sliders as high as a 7-storey building, botanical garden and many exciting rides. By the way, don’t miss the new adventure ride in Vortex zone.

サイアムパークは300ヘクタールの面積を持つ遊園地で、パンバンコクをダビングして、モットーは「シャムパーク…幸福の世界です。忘れられない「サイアムパークはAmornpan市が運営する2523年11月以来の操作で開きますお楽しみください – サイアム株式会社サイアムパークは、タイで最大の公園です。世界最大の人工ビーチは、水噴出スパ施設を完備しています。ビル7階建てスーパースパイラル巻きトラフと同じ高さで、ウォータースライダー。ディノ·ピエロの博物館中国の蝋人形館公園、植物園、動物園

占地面积300莱,被称为曼谷的海洋,“暹罗乐园…欢乐的乐园,难以忘怀”。开始营业于1980年11月,暹罗公园有限公司对其进行经营。暹罗乐园是泰国最大的游乐园,世界上最大的人工海洋乐园,另外还有温泉按摩,各种水上娱乐活动设施,如7层楼高的螺旋滑梯,蜡像馆,国家博物馆,动物园,植物馆。


Nagaraphirom Park

สวนนาคราภิรมย์

Nagaraphirom Park

Nagaraphirom Park

Nagaraphirom Park

5.00 – 21.00
Free

ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายพระบรมมหาราชวัง ริมถนนมหาราชให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ริมแม่น้ำ จากเดิมเป็นที่ตั้งของกรมการค้าภายในเดิมและองค์การคลังสินค้า ถูกออกแบบให้เป็นสวนเปิดโล่ง ด้วยมุมมองอันสวยงามริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สามารถมองเห็นความสง่างามของสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำ มองเห็นความงามของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พระบรมมหาราชวังในฝั่งพระนคร และภาพความสวยงามของพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม ตลอดจนอาคารราชนาวิกสภา ที่ดูสวยงามโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี

The Crown Property Bureau, in corporation with Bangkok Metropolitan Administration, developed a riverside area to the end of the Grand Palace grounds on Maharat Road to a new public park along the river. The site was formerly a location of Department of Trade and PWO before it was turned into an open area park with Chao Phraya river scenic view. From the park, visitors can observe national identity in architecture on both sides of the river: the temple of the Emerald Buddga (Wat Phra Kaew), Temple of the Reclining Buddha (Wat Pho), and the Grand Palace on the Bangkok side of the river; and the beautiful pagoda of Wat Arun, Wat Rakang Khositaram's chapel, as well as the Royal Thai Naval Institute that compose magnificent view on the Thonburi side of the river.

王室財産事務局とバンコク市と協力して、王宮裏面ーーマハーラート通りーー元国内通商局、倉庫公社の敷地を、新たなチャオプラヤー河畔公園に改装した。チャオプラヤーリバーのきれいな景色を満喫できるように公園をオープン式に設計された。これで両側の国粋アーキテクチャが見られる。たとえ:バンコク側にあるワット・プラスリーラタナサーサダーラーム(エメラルド)寺院、ワット・プラチェトゥポンウィモンマンカラーラーム(ワット・ポー)寺院、王宮など、トンブリー側にあるワット・アルンラーチャウォラウィハーン(暁)寺院の優雅仏塔、ワット・ラカンコシターラーム寺院の大聖堂、顕著の王立海軍評議会など。

皇家资产管理局联合曼谷大皇宫湄南河河畔开发部,建设河畔新公园,原为国内贸易厅和公共仓储机构被设计成带有湄南河景色的开放式露天公园,既可以俯瞰到湄南河两面独特建筑的风采,还能看到大皇宫边上的玉佛寺、卧佛寺、郑王庙的美丽景色和拉康寺的钟声以及位于吞武里区湄南河畔的皇家海军建筑协会的壮丽景色。