Back to top

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา


กรุงเทพมหานคร โดยกองการท่องเที่ยวประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯ สู่ระดับโลก กิจกรรมที่ ๒ จัดทำแผนที่ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ๔ ภาษา (อังกฤษ ฝรั่งเศส จีนและญี่ปุ่น) ภาษาละ ๓๐,๐๐๐ ฉบับ

 

คลิ๊กดูรายละเอียด : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร โดยกองการท่องเที่ยวประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯ สู่ระดับโลก กิจกรรมที่ ๒ จัดทำแผนที่ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ๔ ภาษา (อังกฤษ ฝรั่งเศส จีนและญี่ปุ่น) ภาษาละ ๓๐,๐๐๐ ฉบับ

 

คลิ๊กดูรายละเอียด : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯ