Back to top

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา


กรุงเทพมหานคร โดยกองการท่องเที่ยวประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯสู่ระดับโลก กิจกรรมที่ ๑ ปรังปรุงเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

 

คลิ๊กดูรายละเอียด : สอบราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯสู่ระดับโลก กิจกรรมที่ ๑ ปรังปรุงเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร โดยกองการท่องเที่ยวประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯสู่ระดับโลก กิจกรรมที่ ๑ ปรังปรุงเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

 

คลิ๊กดูรายละเอียด : สอบราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯสู่ระดับโลก กิจกรรมที่ ๑ ปรังปรุงเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร