วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร

รายละเอียด:

        วันหยุดครึ่งปี ก็เพื่อให้พนักงานธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีได้หยุดพักชดเชยหลังจากเร่งปิดงบบัญชีกลางปีในวันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งสมัยก่อน พนักงานจะต้องคิด ทำ และลงบัญชีด้วยมือทั้งหมด เช่น การคิดดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ทุกบัญชี เพราะยังไม่มีคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีมาช่วยเก็บข้อมูล และต้องทำอย่างละเอียดเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น เช่นนั้นแล้วกว่าจะเคลียร์เอกสารและทำบัญชีทั้งหมดให้เสร็จสิ้น พนักงานต้องใช้เวลาทำงานทั้งคืนหรือจนถึงรุ่งเช้า ทำให้ไม่ได้พักผ่อน ภายหลังธนาคารแห่งประเทศไทยจึงประกาศให้วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันหยุดภาคครึ่งปีของกลุ่มผู้ทำงานธนาคาร