text-small text-normal text-large |

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  สวนสาธารณะ / แหล่งธรรมชาติ

  สวนสราญรมย์ (พระราชอุทยานสราญรมย์)
  สวนสราญรมย์ (พระราชอุทยานสราญรมย์)

             สวนสาธารณะ ตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังไปทางทิศตะวันออก เดิมเป็นเขตพระราชอุทยานของพระราชวังสราญรมย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2409 มีทัศนียภาพที่งดงาม มีอากาศบริสุทธิ...

  อ่านต่อ
  สวนสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ฯ
  สวนสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ฯ

            สวนพฤกษศาสตร์สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 5 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2535 ซึ่งในสวนแห่งนี้มีพื้นที่สีเขียวกว้างใหญ่ไพศาล มีสวนพฤกษศาสตร์ สวนไม...

  อ่านต่อ
  โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
  โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

          โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ก่อตั้งขึ้นจากพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงริเริ่มดำเนินการทดลองการแปรรูปผลิตผลการเกษตรขึ้นภายในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน อันเป็นราชฐานที่ประทับ ตั้งแต่ปี พ.ศ....

  อ่านต่อ
  Dog Park (สวนสุนัข) วัชรพล
  Dog Park (สวนสุนัข) วัชรพล

             Dog Park เป็นสวนสาธารณะสำหรับสุนัขโดยเฉพาะแห่งแรกของประเทศไทย สถานที่เพื่อเอาใจคนรักสุนัขที่ต้องการหาพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับสัตว์เลี้ยงแสนรักซึ่งภายในสวนสุนัขแห่งนี้จะมีศูนย์คัดกรองสุนัข มีอาคารปฏิบัติการสัตวแ...

  อ่านต่อ
  ชายทะเลบางขุนเทียน
  ชายทะเลบางขุนเทียน

               พื้นที่ศึกษาธรรมชาติและสัตว์น้ำ เกี่ยวกับระบบนิเวศของป่าชายเลนที่ขนานกับทะเลอ่าวไทยมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ประกอบด้วยป่าแสม และป่าโกงกาง ตามชายฝั่งยังเป็นที่อาศัยของนกต่าง ๆ เช่น นกนางนวล เหยี่ยว อีก...

  อ่านต่อ
  สวนสันติภาพ
  สวนสันติภาพ

              สวนพักผ่อนของผู้คนหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน การเรียน สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 สวนแห่งนี้ก็เป็นอีกสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจมีกิจกรรมต่างๆให้ทำมากมาย ภายในสวนตกแต่งเป...

  อ่านต่อ
  สวนลุมพินี
  สวนลุมพินี

          สวนสาธารณะใจกลางเมืองแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นสวนเอนกประสงค์ โดยเป็นสวนสาธารณะที่รวมไว้ด้วยประโยชน์ใช้สอย เพื่อกิจกรรมนันทนาการหลากหลายที่จัดเตรียมไว้บริการประชาชน โดยเป็นที่ตั้งของศูนย์นันทนาการ สมาคม ชมรมต่างๆ...

  อ่านต่อ

  Connection