text-small text-normal text-large |

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  พิพิธภัณฑ์ / แหล่งเรียนรู้

  พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
  พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)

            ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว ตั้งอยู่ในศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  ภายในพื้นที่ 18,400 ตารางเมตร มีพื้นที่และการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวและห...

  อ่านต่อ
  สยามเจมส์ เฮอริเทจ
  สยามเจมส์ เฮอริเทจ

          ภายในสยาม เฮอริเทจ จะจัดเป็นห้องจัดนิทรรศการอัญมณีและเครื่องประดับต่าง ๆ ของชาวไทย ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย ทำให้ตื่นตาตื่นใจไปกับอัญมณีอันล้ำค่าจาก ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ถูกค้นพบในประเทศไทย จนถึง...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่ กระทรวงกลาโหม
  พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่ กระทรวงกลาโหม

            ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าและด้านข้างของกระทรวงกลาโหม เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จัดแสดงปืนใหญ่ที่เคยผ่านสงครามต่างๆ มาแล้วในอดีตมากกว่า 40 กระบอก โดยเรียงลำดับหมวดหมู่ตามอายุและยุคสมัยของปืน เริ่มจากปลายกรุงศรีอยุธยา ธนบ...

  อ่านต่อ
  มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
  มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

             มิวเซียมสยาม เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรก ที่สร้างความแปลกใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ มีการจัดแสดงเรื่องราวผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ทำให้ดูน่าสนใจและเข้าถึงกับผู้เข้าชม การเข้าชมมิวเซีย...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวงฤทธิ์ณรงค์รอน
  พิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวงฤทธิ์ณรงค์รอน

                พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นบ้านของหลวงฤทธิณรงค์รอน ซึ่งรับราชการเป็นทหารบกในกรมทหารหน้าสมัยรัชกาลที่ 5 บ้านหลังนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2466 โดยช่างชาวอิตาเลียน เป็นสถาปัตยกรรมย้อนยุคในลักษณะอาคารแบบยุโรป ตั้งอ...

  อ่านต่อ
  หอสมุดแห่งชาติ
  หอสมุดแห่งชาติ

             เดิมหอสมุดแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นในพระบรมมหาราชวังมีชื่อว่า "หอสมุดวชิรญาณ"  ต่อมาในปี 2509 ได้ขยับขยายมาสร้างขึ้นบริเวณท่าวาสุกรี เป็นอาคารใหญ่สูง 4 ชั้น หอสมุดแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บรวบรวม...

  อ่านต่อ
  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

              สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2537 กลุ่มศิลปินร่วมสมัยแห่งประเทศไทยนับพันคนได้จัดแสดงผลงานที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเห็นว่ามีศิลปินมากพอที่ควรจะมีการจัดสร้างหอศิลป์ขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่รองรับในการแสดงผล...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
  พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

              ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งพระราชวังหลัง ต่อมามีการสร้างสถานีรถไฟธนบุรี และโรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งเป็นพื้นที่ซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนบางกอกน้อย โดยได้อนุรักษ์อาคาร และสถาปัตยกรรมที่สวยงามไว้ และจัดตั้งพิพิธภั...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑ์บ้าน ม.ร.ว. ศึกฤทธิ์ ปราโมท
  พิพิธภัณฑ์บ้าน ม.ร.ว. ศึกฤทธิ์ ปราโมท

           บ้านหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ หรือ บ้านซอยสวนพลู กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ประเภทบ้านบุคคลสำคัญ และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อน โดยเป็นบ้า...

  อ่านต่อ
  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

             หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี สถานที่เก็บรักษา และให้บริการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อใช้ในการเป็นหลักฐานอ้างอิงการดำเนินงานของผู้ผลิตเอกสารนั้นๆ และใช้เป็นหลักฐานข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยต่างๆ โดยมีเอกส...

  อ่านต่อ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

           จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 3 รอบ เพื่อเป็นที่รวบรวมข้อมูลทางด้านมานุษยวิทยา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคมวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะภาษาและ วรรณกรรม ทั้งภาษาไ...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑ์เรือจิ๋วและอู่เรือจิ๋ว
  พิพิธภัณฑ์เรือจิ๋วและอู่เรือจิ๋ว

           ก่อตั้งโดยอาจารย์กมล วิบูลกิจธนากร นักต่อเรือผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ และบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม ปีพ.ศ. 2542 จัดแสดงเรือจำลองขนาดจิ๋วทั้งเรือไทยและเรือต่างประเทศ เช่น เรือสำปั้น เรือกระแชง เรือผีหลอก เรือฉลอม เ...

  อ่านต่อ

  Connection