text-small text-normal text-large |

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  พิพิธภัณฑ์ / แหล่งเรียนรู้

  พิพิธภัณฑ์สักทองวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
  พิพิธภัณฑ์สักทองวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

               ตั้งอยู่ภายในวัดเทวราชกุญชร เป็นพิพิธภัณฑ์ประเภทชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ภายในพิพิธภัณฑ์ชั้นบนมีการจัดแสดงรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง (ไฟเบอร์กลา...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ช้างต้น
  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ช้างต้น

          เดิมเป็นโรงช้าง สำหรับช้างต้นหรือช้างเผือกที่ขึ้นระวางเป็นช้างหลวงของพระมหากษัตริย์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 และอีกหลังหนึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 7 ภายในเก็บรักษาโบราณวัตถุเกี่ยวกับช้างต้น อาทิ งาของช้างต้นในรัชกาลต่าง ๆ หนัง...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เดิมเป็นโรงเก็บเรือรบและเรือพระที่นั่ง ซึ่งมีประวัติความสำคัญมาแต่โบราณ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรือพระราชพิธี 8 ลำ จากกระบวนพยุหยาตราชลมารค และที่สิ่งที่น่าสนใจคือเรือพระที่นั่งนารายณ์ทร...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์

               เดิมเคยเป็นโรงกษาปณ์ที่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 ถูกสร้างตามแบบของสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบันเป็นสถานที่แสดงผลงานทางศิลปะระดับชาติ มีห้องจัดแสดงจิตรกรรมไทยประเพณี ห้องจัดแสดงศิลปะไทยแบบตะวันตก ห้องประติม...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซต์
  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซต์

             เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งในเครือมาดามทุซโซต์ โดยเมอร์ลิน เอนเตอร์เทนเมนต์ กรุ๊ป ตั้งอยู่บนชั้น 4 และ 5 สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ นับเป็นพิพิธภัณฑ์ในเครือลำดับที่สิบ และเป็นแห่งที่สามในทวีปเอเชีย ต่อจากฮ่องกง เ...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและเลียนแบบติลลิกี แอนด์กิบบินส์
  พิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและเลียนแบบติลลิกี แอนด์กิบบินส์

               เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในบริษัทติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ เมื่อปีพ.ศ.2532 ที่รวบรวมสินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบไว้หลากหลายประเภท ทั้งสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และสินค้าฟุ่มเฟือย ที่ได้มาจากการจับกุม เช่น...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑ์เหรียญ
  พิพิธภัณฑ์เหรียญ

                 พิพิธภัณฑ์เหรียญ เป็นแหล่งข้อมูลและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยและนานาชาติ ในแต่ละยุคสมัยเชื่อมโยงถึงปัจจุบัน วัตถุจัดแสดงที่...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน
  พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

              พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum) เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุน โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เยาวชนไทย ให้มีความสนใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน และเกิดแรงบันดาลใจ...

  อ่านต่อ
  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

             ศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจำลอง การนำสื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมี...

  อ่านต่อ
  บ้านบางกอกดอลล์ และตุ๊กตานานาชาติ
  บ้านบางกอกดอลล์ และตุ๊กตานานาชาติ

             ก่อตั้งโดยคุณหญิงทองก้อน จันทวิมล เมื่อปี พ.ศ. 2499 หลังจากกลับจากเรียนประดิษฐ์ตุ๊กตาจากโรงเรียนโอซาวาดอลล์ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นสถานที่จัดแสดง และโรงงานผลิตตุ๊กตาชนิดต่างๆ ตุ๊กตาที่ประดิษฐ์ออกมามีควา...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
  พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

              จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2495 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมและเก็บรักษาอากาศยาน อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่เคยใช้ในกองทัพอากาศ ตลอดจนบริภัณฑ์ประจำตัวนักบิน เครื่องแบบพัสดุ และเอกสารสำคัญต่...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑ์มด
  พิพิธภัณฑ์มด

              จัดแสดงวิวัฒนาการของมด ตัวอย่างมดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศอื่นๆ รวมทั้งในประเทศไทยด้วย ซึ่งมีมากกว่า 800 ชนิด การจัดแสดงเป็นการจัดแสดงแบบเชิงประยุกต์ (applied museum) ภายใต้แนวคิดใหม่เพื่อคนทุกวัย มุ...

  อ่านต่อ

  Connection