text-small text-normal text-large |

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  โบราณสถาน / ศาสนสถาน

  สมาคมสงเคราะห์จีจินเกาะ
  สมาคมสงเคราะห์จีจินเกาะ

  จีจินเกาะ หรือสมาคมเผยแผ่คุณธรรมเต็กก่า จีจินเกาะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดจีนที่สร้างขึ้นมีสถาปัตยกรรมแบบจีน ภายในวัดประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัดและเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในศาสนสถานแห่งนี้ก็คือ “พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมชาตรีไทยจีน...

  อ่านต่อ
  วัดยานนาวา
  วัดยานนาวา

             วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้เดิมชื่อว่า "วัดคอกกระบือ" ในรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ และก่อสร้างศาสนสถานสำคัญขึ้นภายในวัด คือพระสถูปที่มีรูปร่างต่างจากทั่วไป โดยสร้างเป็นรูปเรือสำเภาจีน เหตุท...

  อ่านต่อ
  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

            วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์หรือที่มักจะเรียกกันว่า วัดมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ  ฝ่ายมหานิกาย ชั้นวรมหาวิหาร ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง พระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคล เมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาส...

  อ่านต่อ
  พระบรมมหาราชวัง
  พระบรมมหาราชวัง

              เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระราชวังพระนคร เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1) จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที...

  อ่านต่อ
  ศาลท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ
  ศาลท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ

             ศาลท้าวมหาพรหม หรือ“ศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งแยกราชประสงค์ อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อมาสักการะท้าวมหาพรหม ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยพระพรหมหรือท...

  อ่านต่อ
  ศาลเจ้าเกียนอันเกง
  ศาลเจ้าเกียนอันเกง

                ศาลเจ้าเกียนอันเกง หรือที่เรียกว่า ศาลเจ้าแม่กวนอิม เป็นศาลเจ้าจีนฮกเกี้ยนของชุมชนกุฎีจีน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถือเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรี มีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปี สร้างเม...

  อ่านต่อ
  พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบรมรูปทรงม้า)
  พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบรมรูปทรงม้า)

            ตั้งอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า หรือลานพระราชวังดุสิต สร้างขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนำแบบอย่างมาจากพระบรมรูปของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ที่กรุงปารีส ในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระ...

  อ่านต่อ
  วัดซางตาครู้ส
  วัดซางตาครู้ส

              โบสถ์หรือวัดซางตาครู้ส ที่แปลว่า “ไม้กางเขน” หรือ วัดกุฎีจีน แห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นศาสนสถานที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงพระราชทานที่ดินให้แก่ผู้ที่สืบเชื้อสายโปรตุเกสที่อพยพเข้าม...

  อ่านต่อ
  วัดอมรินทราราม วรวิหาร
  วัดอมรินทราราม วรวิหาร

               เดิมชื่อว่า “วัดบางหว้าน้อย” ในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดฯให้บูรณปฏิสังขรณ์ แล้วสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวง คู่กันกับวัดระฆังโฆสิตาราม ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 ได้ทรงปฏิสังขรณ...

  อ่านต่อ
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

               เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า "วัดมะกอกนอก" เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเสด็จ กรีฑาทัพล่องลงมาทางชลมารคถึงหน้าวัดเมื่อเวลาอรุณรุ่งพอดี จึงทรงเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดแจ้ง" สมเด็จ...

  อ่านต่อ
  ศาลเจ้ากวนอู
  ศาลเจ้ากวนอู

          ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน มีอายุมากกว่า 260 ปี ถือเป็นศาลเจ้ากวนอูที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในประเทศไทย ตามตำนานเล่าว่า ในเก๋งศาลเจ้ากวนอู มีเจ้าพ่อกวนอูอยู่ 3 องค์ องค์แรกเข้ามาในไทยตรงกับสมัยพระเจ้าเฉินหลงฮ่อง...

  อ่านต่อ
  เสาชิงช้า
  เสาชิงช้า

            ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดสุทัศน์ฯ รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเสาชิงช้าขึ้นในปี พ.ศ. 2327 เดิมเคยตั้งอยู่ด้านหน้าเทวสถานโบสถ์พราหม์ เพื่อใช้สำหรับประกอบพิธีโล้ชิงช้าใน พระราชพิธีตรียัมพวาย ตรีปวาย ของศา...

  อ่านต่อ

  Connection