text-small text-normal text-large |

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  โบราณสถาน / ศาสนสถาน

  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

              เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำรัชกาลที่1 แห่งราชวงศ์จักรี หรือเรียกกันทั่วไปว่า "วัดโพธิ์" สถาปนาจากวัดโพธารามวัดเก่าแก่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาให้เป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง พร้อมกับอัญเชิญพระพุทธเท...

  อ่านต่อ
  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

               เดิมมีชื่อว่า "วัดสามจีน" ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นองค์หนึ่ง เมื่อคราวเปลี่ยนที่ตั้งปูนที่หุ้มอยู่ได้กระเทาะออก เห็นภายในเป็นพระพุทธรูปทองคำ ลักษณะองค์พระเป็นศิลปะสุโขทัยจึงได้ถวายพระนามว่า "พระพุทธมห...

  อ่านต่อ
  โบสถ์ กาลหว่าร์ (วัดแม่พระลูกประคำ)
  โบสถ์ กาลหว่าร์ (วัดแม่พระลูกประคำ)

              โบสถ์กาลหว่าร์ หรือ วัดแม่พระลูกประคำ  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งพระนคร ในบริเวณโรงเรียนกุหลาบวิทยา ย่านชุมชนชาวจีนตลาดน้อย เป็นโบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิก สร้างโดยสัตบุรุษชาวโปรตุเกสที่แยกตัวมาจากชุมชน...

  อ่านต่อ
  ศาลหลักเมือง
  ศาลหลักเมือง

               เป็นศาลที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ว่า ก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้าง...

  อ่านต่อ
  ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
  ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

             สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2532 บนสถานที่เดิมของศาลาเฉลิมไทย ตั้งอยู่บริเวณมุมถนนราชดำเนินกลางตัดกับถนนมหาไชย ตั้งชื่อตามพระนามกรมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น พระเจ้าลูกยาเธอ กร...

  อ่านต่อ
  วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
  วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

              เดิมชื่อว่า “วัดสะแก” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาใหม่ทั้งพระอาราม แล้วพระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดสระเกศ” สิ่งก่อสร้างที่อยู่คู่กับวัดสระเกศคือ &l...

  อ่านต่อ
  พระบรมราชานุสาวรีย์ พระเจ้าตากสินมหาราช
  พระบรมราชานุสาวรีย์ พระเจ้าตากสินมหาราช

             เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ออกแบบและหล่อโดยศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ซึ่งเป็นพระบรมรูปทรงเครื่องกษัตริย์ ประทับบนหลังม้า ทรงพระมาลา เบี่ยงหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สู่เมืองจันทบุรี พระหัตถ์ขวาทรงพระแส...

  อ่านต่อ
  มัสยิดบ้านตึกดิน
  มัสยิดบ้านตึกดิน

             ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน เป็นชุมชนดั้งเดิมมีอายุ 80 ปี เป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในปัจจุบันเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสีขาวมีรูปทรงสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอิสลาม ด้านศาสนามีหลักการปฏิบัติหลักๆอยู่ 5 อย่...

  อ่านต่อ
  วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
  วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

              เดิมชื่อ "วัดจอมทอง"  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงสถาปนาวัดจอมทองขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม เนื่องจากเมื่อครั้งที่ทรงยกทัพไปสกัดทัพพม่าที่ด่านพระเจดีย์สามองค์ กาญจนบุรีในปี พ.ศ.2363 เมื่...

  อ่านต่อ
  วัดภาษี
  วัดภาษี

               เดิมเป็นวัดที่เคยเป็นแดนประหารชีวิตนักโทษ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2390 โดยกำนันเพชร ที่ได้ตั้งด่านเก็บค่าหัวนา (ค่าผ่านทาง) จากพ่อค้าที่ขนสินค้ามาทางเรือเพื่อนำไปขายในเมืองบางกอก และรวบรวมเงินที่ได้มาสร้างเป็...

  อ่านต่อ
  สนามหลวง
  สนามหลวง

                สนามหลวง หรือที่เรียกกันในนามว่า “ท้องสนามหลวง” แต่เดิมมีชื่อว่า “ทุ่งพระเมรุ”เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีอันสำคัญ ได้แก่ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน พระราชพิธีแ...

  อ่านต่อ
  พระราชวังกรุงธนบุรี (พระราชวังเดิม)
  พระราชวังกรุงธนบุรี (พระราชวังเดิม)

               พระราชวังกรุงธนบุรี หรือ พระราชวังเดิม เป็นพระราชวังหลวงของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ ในเขตที่เคยเป็นที่ตั้งของ ป้อมวิไชยเยนทร์ ที่สร้างขึ้นในสมัยสม...

  อ่านต่อ

  Connection