text-small text-normal text-large |

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  โบราณสถาน / ศาสนสถาน

  วัดเครือวัลย์วรวิหาร
  วัดเครือวัลย์วรวิหาร

               วัดเครือวัลย์ วรวิหาร ไม่เพียงแต่มีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นสถานที่ทำบุญบำเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชนเท่านั้น ยังมีความสำคัญในฐานะที่เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านจิตรกรรม    ฝ...

  อ่านต่อ
  วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร
  วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร

               สร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยอีกวัดหนึ่ง เนื่องจากเป็นวัดที่มีพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์เคยทรงผนวช ณ วัดแห่งนี้ มีชื่อเสียงเกี่ยวกับพระไพรีพินาศ ที่เชื่อว่า พระ...

  อ่านต่อ
  ศาลเจ้าพ่อเสือ
  ศาลเจ้าพ่อเสือ

           ศาลเจ้าพ่อเสือ หรือที่คนจีนเรียกว่า "ตั่วเล่าเอี้ย" ศาลเจ้าจีนแต้จิ๋วที่เก่าแก่ของลัทธิเต๋า ซึ่งภายในศาลเป็นที่ประดิษฐาน เฮี่ยงเทียนเสี่ยงตี่ เจ้าพ่อเสือ เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ทับทิม ฯลฯ ที่ศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็น 1 ใน 3 ...

  อ่านต่อ
  โบสถ์พราหมณ์
  โบสถ์พราหมณ์

          เทวสถาน หรือที่รู้จักในชื่อว่าเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.2327 เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญประจำพระนคร ภายในประกอบด้วย สถานพระอิศวร (โบสถ์ใหญ่) สถานพระพิฆเนศวร (โบสถ์กลาง) และสถาน...

  อ่านต่อ
  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมา ราชวรวิหาร
  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมา ราชวรวิหาร

                เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ประจำรัชกาลที่ 5 ในเขตพุทธาวาส ทั้งพระอุโบสถ พระเจดีย์ พระวิหารทิศ พระวิหารคต และศาลาราย ล้วนประดับไปด้วยกระเบื้องเคลือบสีลายเบญรงค์ สมกับสมญานาม "พระอารามแห่งเครื่องเบญจรงค์" ภ...

  อ่านต่อ
  อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย
  อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย

             เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางวงเวียนระหว่างถนนราชดำเนินกลางกับถนนดินสอ สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดย...

  อ่านต่อ
  วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
  วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

            วัดพิชยญาติการาม หรือ วัดพิชัยญาติ เป็นวัดที่สร้างถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่ 3      เมื่อ พ.ศ. 2384 โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัด บุญนาค) มีพระอุโบสถเป็นศิลปะแบบจีน ตรงฐาน...

  อ่านต่อ
  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

               อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2484 ในรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของทหาร ตำรวจ และพลเรือนที่เสียชีวิตไปในกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเรื่องการปรับปรุงพรมแดนไทยกับอินโดจีนใหม...

  อ่านต่อ
  วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
  วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

              วัดเก่าแก่วัดหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ได้อุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2374 แล้วถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ...

  อ่านต่อ
  วัดราชนัดดาราม วรวิหาร
  วัดราชนัดดาราม วรวิหาร

            วัดราชนัดดารามวรวิหาร เป็นพระอารามชั้นตรีชนิดวรวิหาร สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประธานปางมารวิชัย นอกจากนี้มีสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นจุดเด่นของวัดราชนัดดาราม ก็คือ "โลหะปราสาท" นับเป็นหนึ่งใน...

  อ่านต่อ
  วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
  วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

             สร้างขึ้น โดยเจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต) ต้นสกุลกัลยาณมิตรได้อุทิศที่ดินสร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2368 แล้วน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) พระองค์ทรงพระราชทานนามว่า วัดกัลยาณมิตร...

  อ่านต่อ
  วัดพระราม9 (กาญจนาภิเษก)
  วัดพระราม9 (กาญจนาภิเษก)

             วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นวัดพระอารามรัชกาลที่ 9 ทรงสร้างขึ้นให้เป็นวัดที่มีขนาดเล็กที่เรียบง่าย มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยสูงสุด เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในลักษณะ 3 ประสาน คือ บ้าน วัด โรงเรียน หรือที่เร...

  อ่านต่อ

  Connection