text-small text-normal text-large |

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  ย่านเสาชิงช้า-ภูเขาทอง

  ร้านเครื่องสังฆภัณฑ์ ถ.บำรุงเมือง
  ร้านเครื่องสังฆภัณฑ์ ถ.บำรุงเมือง

            สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ ทรงมุ่งทำนุบำรุง กรุงรัตนโกสินทร์ให้เหมือนกับกรุงศรีอยุธยา โปรดเกล้า ฯให้สร้างวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้น กำหนดเป็นกึ่งกลางพระนครให้สูงเท่าวัดพนัญเชิง นอกจากนั้นยังมีการสร้างเทวสถา...

  อ่านต่อ
  ชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธ์
  ชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธ์

            ชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธ์ มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ที่ดินส่วนใหญ่เดิมเป็นบริเวณวังของกรมพระสมมตอมรพันธ์ ท่านได้สร้างห้องแถวขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่ของบริวารที่รับใช้อยู่ในวังได้อยู่อาศัย ต่อมาเมื่อกรมพระสมมตอมรพันธ์สิ...

  อ่านต่อ
  ชุมชนบ้านบาตร
  ชุมชนบ้านบาตร

            ชาวชุมชนแห่งนี้มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อครั้งกรุงเก่าก็มีชุมชนที่ประกอบอาชีพทำบาตรอยู่เช่นกัน และเมื่อมีการย้ายแผ่นดินใหม่มายังกรุงรัตนโกสินทร์ มีการกวาดต้อนประชาชนลงมาตั้งถิ่นฐานที่ราชธานีใหม...

  อ่านต่อ
  บํารุงชาติสาสนายาไทย
  บํารุงชาติสาสนายาไทย

           บำรุงชาติสาสนายาไทย หรือ บ้านหมอหวาน อาคารเก่าแก่สไตล์โคโลเนียล ย่านเสาชิงช้า เป็นมรดกจากนายหวาน รอดม่วง แพทย์แผนโบราณ ในสมัยรัชกาลที่ 5-8 โดยบ้านหลังนี้ได้ตกทอดสู่ทายาทรุ่นเหลน และยังคงทำหน้าที่เป็นทั...

  อ่านต่อ

  Connection