งานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร

        ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย เพราะเป็นวันฉลองการขึ้นปีใหม่ไทย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน และยังเป็นวันที่ครอบครัว จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา และร่วมกันทำกิจกรรมภายในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา สรงน้ำพระ เล่นน้ำสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ รวมทั้งมีการรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

- เทศกาลปีใหม่ตามประเพณีไทย
- มีการจัดงานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
- รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
- การละเล่นสาดน้ำ ปะแป้งดับร้อนกันของหนุ่มสาว

ช่วงเวลาจัดงาน: 12-15 เมษายน
สถานที่: สนามหลวง / ลานคนเมือง

http://event.sanook.com/day/songkran/