งานวันวิสาขบูชา

        วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกจะมารวมกันจัดพิธีทำบุญใหญ่หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบำเพ็ญกุศลระลึกถึงพระพุทธเจ้า โดยในฐานะที่วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญของโลก สำหรับในประเทศไทย พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า และตลอดวันจะมีการบำเพ็ญบุญกุศลความดีอื่น ๆ เช่น ระลึกถึงคำสอนสิ่งดี ๆของพระพุทธเจ้า บำเพ็ญแต่ความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใส ตั้งใจรักษาศีล 5 / ศีล 8 ทำบุญถวายสังฆทาน ปล่อยนกปล่อยปลา ฟังพระธรรมเทศนา และไปเวียนเทียนรอบโบสถ์ในเวลาตอนเย็น

- วันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา
- การทำบุญตักบาตร เวียนเทียน และเทศน์มหาชาติ

ช่วงเวลาจัดงาน: พฤษภาคม
สถานที่: วัดทั่วประเทศ

https://hilight.kapook.com/view/23220