งานวันอาสาฬหบูชา และ งานเข้าพรรษา

        วันอาสาฬหบูชา ถูกจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนา ถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาให้ชาวโลกได้รับรู้ว่ามีศาสนาพุทธเกิดขึ้นแล้ว ทำให้ชาวพุทธได้มีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญ และน้อมรำลึกถึงคำสอนสิ่งดี ๆของพระพุทธเจ้า ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่จะเน้นให้คนทำความดี และละเว้นสิ่งชั่ว ทั้งคำพูด การกระทำ และความคิด ซึ่งทำให้ชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธยึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันต่อมา

- วันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา
- การทำบุญตักบาตร เวียนเทียน และเทศน์มหาชาติ

ช่วงเวลาจัดงาน: กรกฎาคม
สถานที่: วัดทั่วประเทศ

http://news.trueid.net/detail/85067