วันแม่แห่งชาติ

         วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หรือแม่ของแผ่นดิน โดยกำหนดว่า “ดอกมะลิ” สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่เรา ซึ่งกิจกรรมในวันแม่ที่ลูกๆทุกคนควรกระทำ เช่น นำพวงมาลัย ไปกราบแม่ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทำบุญตักบาตร ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ประดับไฟตามบ้านเรือน ประดับธงชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรในคืนวันที่ 12 สิงหาคม

- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- วันแม่แห่งชาติ ระลึกถึงพระคุณแม่

ช่วงเวลาจัดงาน: 12 สิงหาคม
สถานที่: สนามหลวง

http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4499.html