งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม

        วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นอีกหนึ่งวันที่ชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นวันที่ราชการประกาศให้เป็นวันหยุด ทำให้ชาวไทยทุกคน ต่างทำกิจกรรมวันพ่อมากมาย และไม่ลืมที่จะทำดี เพื่อพ่อหลวงของแผ่นดินเพื่อตอบแทนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงพระราชกรณียกิจโดยไม่ห่วงพระวรกายจากที่เราชาวไทยได้เห็นกันมาตลอด ส่วนกิจกรรมที่นิยมทำกันในวันพ่อ คือ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ประดับธงชาติ กราบขอพรจากพ่อ เป็นกิจกรรมที่ลูกๆ ทำกันทุกปี สำหรับการกราบขอพรพ่อ แม้จะไม่นิยมนำดอกพุทธรักษามาไหว้พ่อ แต่การมอบของขวัญให้พ่อ บอกรักพ่อ ถือเป็นกิจกรรมวันพ่อเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างพ่อ ลูก ซึ่งลูกๆได้มีการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อ

- วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
- วันพ่อแห่งชาติ ระลึกถึงพระคุณพ่อ

ช่วงเวลาจัดงาน: 5 ธันวาคม
สถานที่: สนามหลวง / ลานคนเมือง