งาน Incentive Travel and Convention, Meeting Asia & Corporate Travel World Asia-Pacific (IT&CMA/CTW)

        เป็นงานประชุมประจำปีที่มีมาอย่างยาวนาน และมีผู้เข้าร่วมเป็นองค์กรชั้นนำจากทั่วทุกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และจากทั่วโลก ได้เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อที่จาหาแนวทางที่จะพัฒนาการทท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตขึ้นไป และ เพื่อที่จะได้สามารถปรับตัวเข้ากับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยงาน CTW Asia-Pacific เป็นส่วนหนึ่งของงาน CTW Events ซึ่งจัดโดย TTG Events ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจของ TTG Asia Media ร่วมกับ IT & CMA จึงเกิดเป็นงาน(IT&CMA/CTW)ขึ้นมา

- งานแสดงสินค้าและบริการด้านการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,900 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลก

ช่วงเวลาจัดงาน: กันยายน
สถานที่: กรุงเทพมหานคร

http://www.itcma.com/article.php?article_id=2916