วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

        วันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ 10 เป็นอีกวันที่มีความสำคัญกับคนไทยอย่างมากซึ่งเป็นวันประชาชนชาวไทยจะร่วมใจกันกล่าวคำว่า “ทรงพระเจริญ” อย่างพร้อมเพียงกันเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อ พระมหากษัตริย์ ของไทย ซึ่งในวันนั้นจะมีการประดับตกแต่งไฟตามท้องถนนเพื่อให้เกิดความสวยงามและมีการจัดงานตามสถานที่ต่างเพื่อให้ประชาชนสามารถร่วมกันถวายพระพรพร้อมกัน ในวันนั้นอีกด้วย

- วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

- วันชาติไทย / จุดพลุเฉลิมฉลองทั่วกรุง

ช่วงเวลาจัดงาน: 28 กรกฎาคม
สถานที่: สนามหลวง