สนามหลวง

              สนามหลวง หรือที่เรียกกันในนามว่า “ท้องสนามหลวง” แต่เดิมมีชื่อว่า “ทุ่งพระเมรุ”เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีอันสำคัญ ได้แก่ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน พระราชพิธีแรกนาขวัญ และพระราชพิธีอื่นๆ  ตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน อีกทั้งแต่เดิมยังเคยเป็นท้องนา เพื่อแสดงให้ประเทศอื่น ๆเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงเป็นสนามแข่งว่าว เป็นสนามแข่งม้า และตีกอล์ฟ ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานพระราชพิธีเท่านั้น และยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป

ที่ตั้ง : ถนน ราชดำเนินกลาง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์ติดต่อ : -
การเดินทาง: รถโดยสารประจำทางสาย : 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43,44, 53, 59, 64, 80, 82, 91, 201,  203, ปอ.501, ปอ.503, ปอ.508,ปอ.512
  เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่ามหาราช, ท่าช้างวังหลวง
  เรือข้ามฟาก : ท่าพระจันทร์-ท่าช้างวังหลวง, ท่าพระจันทร์-ท่ารถไฟ,ท่าช้างวังหลวง-ท่าช้างวังหลัง, ท่าช้างวังหลวง-ท่าวัดระฆัง
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 05.00 - 22.00น.
 ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้าชม