พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบรมรูปทรงม้า)

          ตั้งอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า หรือลานพระราชวังดุสิต สร้างขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนำแบบอย่างมาจากพระบรมรูปของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ที่กรุงปารีส ในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป อดีตเคยเป็นลานจัดพิธีการ สวนสนาม  และพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของทหาร 3 เหล่าทัพ เนื่องในวันกองทัพไทย ปัจจุบันแต่ละเหล่าทัพแยกย้ายไปกระทำพิธีภายในหน่วยทหาร จึงเหลือเพียงการสักการบูชาโดยประชาชนทั่วไป  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นิยมพากันไปสักการะในวันอังคารเนื่องจากตรงกับวันพระราชสมภพของพระองค์

ที่ตั้ง : ลานพระราชวังดุสิต ถนนอู่ทองใน
เบอร์ติดต่อ :  -
การเดินทาง: รถโดยสารประจำทาง สาย: 70, 72, ปอ.503
วันเวลาเปิด-ปิด: เปิด 24 ชั่วโมง
ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้าชม