อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย

           เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางวงเวียนระหว่างถนนราชดำเนินกลางกับถนนดินสอ สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 ในสมัยจอมพลป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี การออกแบบได้นำสถาปัตยกรรมแบบไทยมาผสมผสาน ตรงกลางเป็นสมุดไทยที่สื่อถึงรัฐธรรมนูญประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า นอกจากการเป็นสัญลักษณ์เพื่อระลึกถึงประชาธิปไตยนั้น อนุสาวรีย์แห่งนี้ ยังเป็นหลักกิโลเมตรที่ 0 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทางหลวงสายต่างๆในประเทศไทยอีกด้วย

ที่ตั้ง : ระหว่างถนนราชดำเนินกลาง และถนนดินสอ
เบอร์ติดต่อ :  
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 2, 15, 44, 47, 59, 60, 70, 79, 157,171, 183, 201, ปอ.503, ปอ.509, ปอ.511, ปอ.556
  เรือด่วนคลองแสนแสบ : ท่าผ่านฟ้าลีลาศ
เวลาทำการ : เปิด 24 ชั่วโมง
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม