สถานีรถไฟบางกอกน้อย และโรงจักรธนบุรี

            เป็นสถานีรถไฟที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับรถไฟ และในขณะเดียวกัน โรงซ่อมรถจักรธนบุรี หรือ ที่เรียกกันในสมัยนั้นว่า "โรงซ่อมรถไฟ สถานีรถไฟบางกอกน้อย" ก็ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จในเวลาไล่เลี่ยกัน และต่อมาในรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างต่อทางรถไฟสายบางกอกน้อยไปจนถึงกลันตัน พร้อมกับขยายสถานีรถไฟบางกอกน้อยให้เป็นชุมทางขนาดใหญ่ จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 บางกอกน้อยจึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ และเป็นเป้าหมายในการทำลาย ส่วนโรงรถจักรธนบุรี ในปัจจุบันยังมีการใช้งานเพื่อทำการซ่อมบำรุงอยู่

ที่ตั้ง : ถนนรถไฟ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
เบอร์ติดต่อ : -
การเดินทาง : รถโดยสานประจำทางสาย :  57, 81, 91, 146, 149, 157, 169,177
  เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่ารถไฟ
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม