พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

             สร้างขึ้นในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 150 ปี เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งองค์ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรี เมื่อปี พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงเสด็จขึ้นเสวยราชย์เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง โดยการก่อสร้างพระบรมรูปฯ มีขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง ฉลองพระองค์ตามรูปแบบ ขัตติยะราชประเพณีโบราณ ทรงประทับอยู่บนคอช้างศึก ซึ่งหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ มีความยิ่งใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความเคารพที่ประชาชนมีให้แก่พระองค์

ที่ตั้ง : เชิงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ ฝั่งพระนคร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : -
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย :  3, 5, 6, 8, 9, 10, 42, 43, 53, 73
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม