พระบรมราชานุสาวรีย์ พระเจ้าตากสินมหาราช

           เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ออกแบบและหล่อโดยศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ซึ่งเป็นพระบรมรูปทรงเครื่องกษัตริย์ ประทับบนหลังม้า ทรงพระมาลา เบี่ยงหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สู่เมืองจันทบุรี พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบชูออกไปเหนือพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายทรงบังเหียน ท่านำพลรุกไล่ข้าศึก ส่วนสูงวัดจากพระบาทถึงยอดพระมาลารวม 14 เมตรเศษ ประกอบด้วยชานชาลาคอนกรีตสูงจากพื้นดินโดยรอบ 1.72 เมตร  ได้ทำการเปิดเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2479 และมีพิธีสักการะพระบรมรูป ในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี

ที่ตั้ง : ถนนประชาธิปก วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : -
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 3, 20, 21, 37, 57, 68, 82, 85, 105,120, 169, 173, 529
  รถไฟฟ้า BTS : สถานีวงเวียนใหญ่
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 - 21.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม