อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

             อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2484 ในรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของทหาร ตำรวจ และพลเรือนที่เสียชีวิตไปในกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเรื่องการปรับปรุงพรมแดนไทยกับอินโดจีนใหม่ กรณีพิพาทยุติลงด้วยการเจรจาประนีประนอมของทั้งสองฝ่าย จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต 59 คน รัฐบาลจึงสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขึ้น เพื่อเป็นเกียรติและเทิดทูนคุณงามความดีของวีรชนที่มีความกล้าหาญและเสียสละ

ที่ตั้ง: ถนนพหลโยธิน
โทรศัพท์: 09-7338-5106
การเดินทาง: รถโดยสารประจำทางสาย : 17, 24, 27, 36, 38, 74, 92, 157, 163,171, 187, ปอ.529, ปอ.538, ปอ.539, ปอ.547
  171, 187, ปอ.529, ปอ.538, ปอ.539, ปอ.547
 วันเวลาเปิด-ปิด: วันเวลาเปิด-ปิด:
ไม่เสียค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม