ศาลหลักเมือง

             เป็นศาลที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ว่า ก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น จุดสำคัญของศาลหลักเมืองคือ เสาหลักเมือง ซึ่งได้กระทำพิธียกเสาขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 เดิมทีเสาหลักเมือง มีเพียงศาลาปลูกไว้กลางแดดกันฝนเท่านั้น จนชำรุดลงอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกล้าฯให้ทำขึ้นใหม่อีกเสาหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครมีเสาหลักเมือง 2 ต้น นับจากนั้นเป็นต้นมา ประชาชนคนไทยที่นิยมไหว้พระ 9 วัด มักจะมาสักการะกันในช่วงปีใหม่  เนื่องจากมีความเชื่อว่าการไหว้ศาลหลักเมืองจะทำให้เจริญในหน้าที่การงาน ช่วยเสริมความมั่นคงให้กับชีวิต ต่อดวงชะตา และจะมีแต่ความสงบสุข และส่งเสริมวาสนาบารมี ทุกวันนี้ศาลหลักเมืองจึงยังคงเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ดังพระประสงค์ขององค์ปฐมบรมกษัตริย์เฉกเช่นที่เคยเป็นมาแต่ครั้งอดีต จวบจนปัจจุบัน

ที่ตั้ง : หัวมุมสนามหลวง ข้างพระบรมมหาราชวัง ถนนหลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
โทรศัพท์ : 0 - 2222 - 9876
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 47,53, 64, 80, 82, 91, 201, 203, ปอ.501, 503, 508, 512
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.30 - 18.30 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม