สุสานฝรั่ง

            สุสานฝรั่งหรือ Bangkok Protestant Cemetery ได้รับพระราชทานที่ดินจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็นที่ฝังศพของชาวโปรเตสแตนต์ในกรุงเทพฯ ถือเป็นสถานที่ฝังร่างของมิชชั่นนารีที่เป็นบุคคลสำคัญต่อสยามประเทศมาก่อนหลายท่าน เช่น หมอบลัดเลย์ กับตันแมคฟาแลนด์ และอีกหลายท่าน ถือว่าเป็นอีกสถานที่ที่มีประติมากรรมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง

ที่ตั้ง : ซอยเจริญกรุง 72/5
เบอร์ติดต่อ : -
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง : 1, 29, 60, 25
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม