พระบรมมหาราชวัง

            เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระราชวังพระนคร เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1) จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงสถาปนาพระบรมมหาราชวังขึ้นเมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2325 โดยมีที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับพระราชวังเดิม ของกรุงธนบุรี ประกอบไปด้วยป้อมปราการ กับประตูพระราชวังโดยรอบ ภายในของพระบรมมหาราชวัง แบ่งเป็นสี่ส่วน คือ พระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นกลาง พระราชฐานชั้นใน และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ลักษณะแบบแผนการก่อสร้าง คล้ายคลึงกับ พระบรมมหาราชวังเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาคือ มีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยู่ในบริเวณวังเหมือนกับ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระอารามหลวงในเขตวังนี้นับเป็นแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาแต่โบราณปัจจุบัน ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ตามพระราชประเพณี เป็นที่รับแขกเมือง ส่วนบริเวณพระราชฐานชั้นนอกเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ รวมถึงเป็นศูนย์รวมศิลปะงานช่างชั้นสูงอันทรงคุณค่าของไทย พระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับที่ 16 ของโลก

ที่ตั้ง : ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์ติดต่อ : 0-2623-5500
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 43, 44,47, 53, 59, 64, 80, 82, 91, 203, 503
  เรือด่วนเจ้าพระยา  : ท่าช้าง
วันเวลาเปิด-ปิด :  เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.
ค่าเข้าชม : สำหรับคนไทยไม่เสียค่าเข้าชม / ชาวต่างชาติจะเสียค่าเข้าชมคนละ 500 บาท
ข้อแนะนำ: ควรแต่งกายสุภาพ
        ห้ามผู้ชาย: ใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าเเตะ
        ห้ามผู้หญิง: ใส่เสื้อกล้าม ใส่เสื้อ ไม่มีแขน กางเกงสามส่วน รองเท้าแตะ