วังพญาไท

           พระตำหนักพญาไทสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2452 ตั้งอยู่บนถนนราชวิถี ในสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างพระราชมณเฑียรสถานขึ้นแทนที่พระตำหนักเดิม เป็นหมู่พระที่นั่ง 3 องค์ พร้อมด้วยพระราชอุทยานซึ่งจัดเป็นสวนรูปแบบเรขาคณิต ตามแบบสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยนสมัยเรอเนสซองต์ แต่เรียกกันว่า สวนโรมัน รวมทั้งได้โปรดให้ย้ายดุสิตธานี  เมืองจำลอง ที่ทรงมีเจตนาสร้างขึ้นเพื่อฝึกหัดสั่งสอนวิธีการปกครองท้องถิ่นในระดับเทศบาล ตามรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ณ พระราชวังดุสิตมายังพระราชวังพญาไทเป็นการถาวร ซึ่งปัจจุบันคงเหลืออยู่บางส่วนเก็บรักษาไว้ภายใน "ห้องบิลเลียด" กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระราชวังพญาไท เป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2522

ที่ตั้ง : ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-354-7987
การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS : สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใช้ทางออกที่ 3 แล้วเดินต่อไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พระราชวังพญาไทจะอยู่ในบริเวณรั้วโรงพยาบาล
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน และในวันเสาร์จะเปิด ให้ชมภายในพระราชวังวันละ 2 รอบ เวลา 9.30 น. และ 13.30 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม