พระราชวังกรุงธนบุรี (พระราชวังเดิม)

             พระราชวังกรุงธนบุรี หรือ พระราชวังเดิม เป็นพระราชวังหลวงของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ ในเขตที่เคยเป็นที่ตั้งของ ป้อมวิไชยเยนทร์ ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำแหน่งของพระราชวังนี้เป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ สามารถสังเกตการณ์ได้ในระยะไกล อีกทั้งยังใกล้กับเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการเดินทัพที่สำคัญด้วย

ที่ตั้ง : ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 02-4754117, 02-4669355 และ 02-4727291
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 57
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการเข้าชมวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.3 น. และ 13.00 - 16.00 น. อนุญาตให้เข้าชมเป็นหมู่คณะ  โดยทำจดหมายขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และเสียค่าบำรุงโบราณสถาน
 ค่าเข้าชม : สำหรับบุคคลทั่วไป 60 บาท นักเรียน/นักศึกษาในเครื่องแบบ 20 บาท
ข้อแนะนำ : ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และภายในอาคารทุกอาคารไม่อนุญาตให้บันทึกภาพและภาพเคลื่อนไหว