วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

        สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง หรือเรียนกันทั่วไปว่า "วัดพระแก้ว" เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวไทย แกะสลักจากหยกสีมรกต สกุลศิลปะช่างล้านนา วัดพระแก้วเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ และเป็นสถานที่สำหรับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์ สิ่งที่สำคัญในวัดนอกจากพระอุโบสถซึ่งประดิษฐานพระแก้วมรกตแล้ว ยังมีศาลาราย หอพระราชกรมานุสร หอพระราชพงศานุสร หอพระคันธารราษฏร์ มณฑปยอดปรางค์ หอระฆัง หอพระมณเฑียรธรรม หอพระนาก วิหารยอด ปราสาทพระเทพบิดร บุษบกประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ์และรูปช้างโลหะ เจดีย์ทองและพระปรางค์ต่างๆ รวมถึงยักษ์ทวารบาลซึ่งเป็นรูปยักษ์ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระแก้วเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

ที่ตั้ง : ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0-2623-5500 ต่อ 3100, 02 224 3273
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทาง สาย : 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 53, 59, 64, 80, 82, 91, 201, 203, 501,

 

503, 508, 512

 

เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่ามหาราช, ท่าช้างวังหลวง

 

เรือข้ามฝาก : ท่าช้างวังหลวง-ท่าวังหลัง, ท่าช้างวังหลวง-ท่าวัดระฆัง

วันเวลาเปิด-ปิด :

เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.30-15.30 น.

ค่าเข้าชม :

ชาวต่างชาติ 500 บาท, ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม

การแต่งกาย :

โปรดแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมใส่กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ขาดๆ ส่วนกระโปรงควรเลยเข่าลงมา ส่วนรองเท้าควรเป็นรองเท้าสุภาพ

 

หรือหุ้มส้น

ข้อควรระวัง :

ไม่ควรใช้แฟลชในการถ่ายภาพจิตรกรรมฝาหนัง , พระอุโบสถห้ามถ่ายภาพอย่างเด็ดขาด ฝ่าฝืนมีโทษปรับ และยึดสื่อบันทึก