วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

             เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า "วัดมะกอกนอก" เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเสด็จ กรีฑาทัพล่องลงมาทางชลมารคถึงหน้าวัดเมื่อเวลาอรุณรุ่งพอดี จึงทรงเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดแจ้ง" สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามว่า "วัดอรุณราชวราราราม"  มีพระปรางค์องค์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่หน้าวัดหันไปทางแม่น้ำเจ้าพระยา องค์พระปรางค์สูง 1 เส้น 13 วา 1 ศอก 1 คืบ 1 นิ้ว (66.7เมตร) ล้อมรอบด้วยปรางค์ทิศและมณฑปทิศ ก่อด้วยอิฐถือปูนประดับด้วยชิ้นกระเบื้องเคลือบสีต่างๆ เป็นลวดลายงดงามประณีต บนส่วนยอดสุดนอกจากจะมียอดนภศูล เช่นยอดพระปรางค์ทั่วไปแล้ว ยังมีมงกุฎประดิษฐานอยู่เหนือยอดนภศูล ทำให้สวยงามแปลกตากว่ายอดนภศูลอื่นๆ ซึ่งองค์พระปรางค์นี้ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้

ที่ตั้ง : 34 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0 - 2891 - 2185
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 19, 57, 83, 8 ลงป้ายวัดอรุณราชวราราม
  เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าสาทร
  เรือข้ามฟาก : ท่าเตียน - วัดอรุณ
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.30 น.
ค่าเข้าชม : ชาวต่างชาติคนละ 50 บาท / คนไทยไม่เสียค่าเข้าชม
การแต่งกาย : โปรดแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมใส่กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ขาดๆ ส่วนกระโปรงควรเลยเข่าลงมา ส่วนรองเท้าควรเป็นรองเท้าสุภาพหรือหุ้มส้น