วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

              เป็นวัดโบราณครั้งกรุงศรีอยุธยา และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช (สี) เดิมชื่อว่า“วัดบางหว้าใหญ่” เป็นที่รู้จักกันในนามว่า “วัดระฆัง” ภายในวัดมีหอพระไตรปิฎกที่ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม และหอระฆัง ที่เป็นจุดเด่นของวัดนี้จากการที่ครั้งหนึ่งได้ขุดพบระฆังที่มีเสียงไพเราะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นำระฆังไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระราชทานนามว่า “วัดระฆังโฆสิตาราม” นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งอันควรชมหลายสิ่ง ให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสและกราบไหว้สักการะขอพรกัน

ที่ตั้ง : 250 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เบอร์ติดต่อ : 0 - 2418 - 1079
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 19, 57, 83
  เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่ารถไฟ, ท่าวังหลัง
  เรือข้ามฟาก : ท่าช้าง-ท่าวัดระฆัง
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม : ชาวต่างชาติ 20 บาท, สำหรับชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม