วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

           เดิมชื่อว่า วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง เนื่องจากมีต้นไทรทองปรากฎอยู่ให้เห็น เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้น โดยมีสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์เป็นผู้ออกแบบ ได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่มีการวางแปลนแผนผังที่ดีที่สุดวัดหนึ่ง ทั้งยังประดับด้วยหินอ่อนที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลี เป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบของศิลปะไทย เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในชื่อ "Marble Temple" พระประธานของวัดจำลองมาจากพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก บริเวณระเบียงด้านหลังพระอุโบสถเรียงรายด้วยพระพุทธรูปโบราณปางต่าง ๆ 52 องค์ ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงรวบรวมมาจากหัวเมืองต่าง ๆ และต่างประเทศ เป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณ ให้ได้ชมความงาม และร่วมกราบไหว้สักการบูชา

ที่ตั้ง : 69 ถนนนครปฐม แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0-2282-9311
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 72, 97, ปอ503
เวลาเปิด-ปิด : 07.00-18.00 น.
ค่าเข้าชม : ชาวต่างชาติ 20 บาท / ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม