วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร

             สร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยอีกวัดหนึ่ง เนื่องจากเป็นวัดที่มีพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์เคยทรงผนวช ณ วัดแห่งนี้ มีชื่อเสียงเกี่ยวกับพระไพรีพินาศ ที่เชื่อว่า พระพุทธรูปองค์นี้มีอานุภาพกำจัดภัย ให้ผู้ที่คิดร้ายมีอันเป็นไป และพ่ายแพ้ภัยตนเอง นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมที่โดดเด่นในด้านการผสมผสานศิลปะไทย จีน และยุโรปเข้าด้วยกัน และมีการทำลวดลายประดับเป็นรูปขดก้นหอยขนาดใหญ่สวยงามไว้ทั้งสองข้างของช่องประตูระดับเดียวกับใบเสมา นับเป็นโบราณสถานอีกแห่งที่เป็นตัวแทนของยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ที่ตั้ง : ถ.พระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ :  0-2281-5052
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00-17.00 น.
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 12, 15, 33, 56, 68
ค่าเข้าชม : ชาวต่างชาติ 20 บาท/ชาวไทยฟรีไม่เสียค่าเข้าชม