วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

          เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางพระนคร มีความใหญ่โต การวางผังวัด สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมอื่นๆ เป็นสัญลักษณ์แทนจักรวาลตามคติโบราณของการสร้างเมือง รวมทั้งชื่อ "วัดสุทัศนเทพวราราม" หมายถึง       สุทัศนนคร เมืองของพระอินทร์ที่อยู่บนยอดเขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลตามคติไทย นอกจากนี้แล้วแผนผังของวัดยังถูกออกแบบให้เป็นรูปจำลองของจักรวาลอีกด้วย โดยมีพระวิหารและพระอุโบสถเป็นองค์ประกอบหลัก  พระอุโบสถขนาดใหญ่และมีความยาวที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังมีความวิจิตรงดงามจากจิตรกรรมฝาผนัง เป็นเรื่องราวของพุทธประวัติ และเรื่องราวของจักรวาลและพระปัจเจกพุทธ มีพระพุทธตรีโลกเชษฐ์เป็นพระประธาน ในพระอุโบสถ ส่วนภายในพระวิหารหลวงประดิษฐานพระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยสำริดมีขนาดใหญ่กว่าพระพุทธรูปองค์อื่นๆ จุดเด่นและสิ่งที่น่าสนใจในพระวิหารหลวง ต้องไปดูรูปจิตรกรรมที่ขึ้นชื่อก็คือ “เปรตวัดสุทัศนฯ”

ที่ตั้ง : 146 ถนนบำรุงเมือง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 0 - 2224 - 9845, 0 - 2222 - 9632
การเดินทาง: รถโดยสารประจำทางสาย : 10, 12, 15, 19, 35, 42, 48, 73, 96
วันเวลาเปิด-ปิด: เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา  09.00 - 18.00 น.
ค่าเข้าชม : ชาวไทยฟรีไม่เสียค่าเข้าชม / ชาวต่างชาติ 20 บาท