วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

            เดิมชื่อว่า “วัดสะแก” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาใหม่ทั้งพระอาราม แล้วพระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดสระเกศ” สิ่งก่อสร้างที่อยู่คู่กับวัดสระเกศคือ “ภูเขาทอง” หรือ “บรมบรรพต” มีความสูงจากฐานถึงยอด 63.6 เมตร ถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ สิ่งสำคัญที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยี่ยมชมวัดสระเกศฯ ก็คือการขึ้นไปกราบนมัสการพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสมณโคดมหรือของพระพุทธเจ้าที่ขุดค้นพบที่เมืองกบิลพัสดุ์ที่ชั้นบนสุดของภูเขาทอง ที่สำคัญคือมีกิจกรรมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ 7 วัน 7 คืน ในช่วงวันลอยกระทงของทุกปี

ที่ตั้ง : ถนนบริพัตร ถนนบรมบรรพต ถนนจักรพรรดิพงษ์ ใกล้คลองมหานาคและครองรอบกรุง
เบอร์ติดต่อ : 0 - 2621 - 2280
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 8, 37,47
  เรือด่วนคลองแสนแสบ : ท่าผ่านฟ้าลีลาศ
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.
ค่าเข้าชม : ชาวไทย ไม่เสียค่าเข้าชม/ ชาวต่างชาติ คนละ 50 บาท