วัดราชบพิธสถิตมหาสีมา ราชวรวิหาร

              เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ประจำรัชกาลที่ 5 ในเขตพุทธาวาส ทั้งพระอุโบสถ พระเจดีย์ พระวิหารทิศ พระวิหารคต และศาลาราย ล้วนประดับไปด้วยกระเบื้องเคลือบสีลายเบญรงค์ สมกับสมญานาม "พระอารามแห่งเครื่องเบญจรงค์" ภายนอกพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยแท้ ส่วนภายในเป็นศิลปะกอทิก สันนิษฐานว่าจำลองมาจากพระที่นั่งแห่งหนึ่งในพระราชวังแวร์ซายส์ ฝรั่งเศส ส่วนพระประธานคือ พระพุทธอังคีรส ประดิษฐานบนฐานชุกชี ทำจากหินอ่อนอิตาลี ภายใต้ฐานบรรจุพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่ 4 และพระมหากษัตริย์อีก 4 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 2 รัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 7 ส่วนสุสานหลวงภายในบริเวณวัดมีพระเจดีย์ พระปรางค์ พระวิหารทั้งแบบไทย ขอม และยุโรป และที่แปลกไปกว่าวัดอื่น ๆ คือรูปสลัก“นายทวารบาล” เฝ้าประตูจะแต่งตัวแตกต่างกันไป

ที่ตั้ง : 2 ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0 - 2221 - 1888, 0 - 2222 - 3930
วันเวลาเปิด-ปิด : พระอุโบสถ 09.00-9.30 น. และ 07.30-18.00 น., วันพระและวันขึ้นปีใหม่ 08.00-13.30 น. (พระวิหารเปิดเฉพาะวันพระและวันสำคัญทางศาสนา)
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 2, 12, 25, 47, ปอ.512
ค่าเข้าชม : ชาวไทยไม่เสียค่าเข้า/ชาวต่างชาติ 20 บาท