วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

            สร้างขึ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป “พระเสริม”ที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็น 1 ในจำนวน 3 องค์ ได้แก่ พระเสริม พระใส และ พระสุก นอกจากนี้วัดยังเป็นที่ตั้งของสวนป่าพระราชศรัทธาและพระเจดีย์ครึ่งซีก ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิพระราชสีรางคาร และพระอัฐิของพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ในราชสกุลมหิดลหลายพระองค์ เช่น สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี   พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า

ที่ตั้ง : 969 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0 2251 6469
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 2, 15, 16, 25, 40, 45, 48, 54, 73,73ก, 79, 204
  รถไฟฟ้า BTS : สถานีสยาม
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม