วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

            เดิมชื่อ "วัดจอมทอง"  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงสถาปนาวัดจอมทองขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม เนื่องจากเมื่อครั้งที่ทรงยกทัพไปสกัดทัพพม่าที่ด่านพระเจดีย์สามองค์ กาญจนบุรีในปี พ.ศ.2363 เมื่อกระบวนทัพเรือมาถึงวัดจอมทอง ฝั่งธนบุรีทรงหยุดพักและทำพิธีเบิกโขลนทวารตามตำราพิชัยสงคราม พร้อมทรงอธิษฐานขอให้การไปราชการทัพครั้งนี้ได้ชัยชนะ แต่ปรากฏว่าไม่มีทัพพม่ายกเข้ามา เมื่อยกทัพกลับ จึงได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดจอมทองใหม่และถวายเป็นพระอารามหลวง และพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดราชโอรส" ซึ่งหมายถึง พระราชโอรสของพระองค์คือ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทุกคราที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมาทรงคุมงานและตรวจการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์วัด จะทรงประทับที่พระแท่นใต้ต้นพิกุลใหญ่ที่อยู่ตรงด้านหน้าทางด้านซ้ายของพระอุโบสถ  ต่อมาจึงมีการถวายสักการะพระแท่นนี้ทุกครั้ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมาพระอารามนี้

ที่ตั้ง : 258 ซอยเอกชัย 4 ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
เบอร์ติดต่อ : 0 - 2415  -2286, 0 - 2893 - 7274
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 10, 43, 111, 120
วันเวลาเปิด-ปิด : บริเวณวัด เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 - 20.00
  โบสถ์ เปิดตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น. ช่วงเย็น 16.30 - 18.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม