วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

           สร้างขึ้น โดยเจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต) ต้นสกุลกัลยาณมิตรได้อุทิศที่ดินสร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2368 แล้วน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) พระองค์ทรงพระราชทานนามว่า วัดกัลยาณมิตร และทรงพระราชทานสร้างพระประธานเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัย พระราชทานนามว่า พระพุทธไตรรัตนนายก หรือเรียกกันว่า หลวงพ่อโต เป็นที่เคารพสักการะโดยเฉพาะในหมู่ชาวจีนในพื้นที่ เรียกชื่อแบบจีนว่า ซำปอกง พระวิหารหลวงมีหอระฆังสำหรับไว้ระฆังยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ที่ตั้ง : ถนนอรุณอัมรินทร์ตัดใหม่ (ถนนเทศบาลสาย3) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 02 466 4665
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 40, 57, 149, ปอ. 177
  เรือข้ามฟาก ท่าปากคลอง-ท่าวัดกัลยาฯ
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 6.00 - 18.00 น.
ค่าเข้าชม :  ไม่เสียค่าเข้าชม
การแต่งกาย : ควรแต่งกายให้เรียบร้อยก่อนเข้าวัด ไม่ควรนุ่งกางเกง หรือกระโปรงสั้นเหนือเข่า และใส่เสื้อสายเดี่ยวหรือเกาะอก
ข้อควรระวัง : ภายในพระวิหารหลวงไม่อนุญาตให้จุดธูปและเทียนแดงคู่ ควรจุดในบริเวณหน้าพระวิหารหลวงที่ทางวัดจัดไว้