วัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร

              สร้างขึ้นบริเวณที่เลี้ยงหมูของชาวจีนอู๋ ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "วัดหมู" ต่อมารัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สถาปนาพระอารามขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่า "วัดอัปสรสวรรค์" เพื่อเป็นที่ระลึก แด่เจ้าจอมน้อย พระอุโบสถก่ออิฐถือปูนสร้างแบบศิลปะสมัยรัชกาลที่ 3 หลังคาลดชั้นเดียว หน้าบันประดับลวดลาย ภายในประดิษฐานพระประธาน 28 องค์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีก เช่น มณฑปซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางฉันสมอ ตั้งอยู่ในกำแพงแก้วระหว่างพระอุโบสถกับพระวิหาร โดย พระพุทธรูปปางฉันสมอ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่มาแต่เมืองเวียงจันทร์ ให้ได้ชมและกราบไหว้สักการบูชา

ที่ตั้ง : หมู่ 7, ถนนเทอดไท 49, แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, 10160
เบอร์ติดต่อ : 0 - 2458 - 0917, 0 - 2467 - 5392
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 4, 7, 9, 10, 80, 84, 84ก, 91, 91ก,101, 103, 146, 147, 157, 163, 165, 171, ปอ.509, ปอ.547
  รถไฟฟ้า BTS : สถานีวุฒากาศ
วันเวลาเปิด-ปิด : บริเวณวัดเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น. ส่วนพระอุโบสถและพระวิหารเปิดให้เข้าชมวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 08.00 - 17.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม