กลุ่มคนรักหัวตะเข้

ย่านหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม-ตลาดเก่าหัวตะเข้ ถือเป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่ตั้งอยู่บนที่ดินของโรงเรียนพรตพิทยพยัต ซึ่งคุณหญิงเลี่ยม บุนนาค ภรรยาหลวงพรต-พิทยพยัต ได้บริจาคให้แก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งเป็นสถานศึกษาให้แก่เด็กชาวลาดกระบัง ส่งผลให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนแห่งการศึกษาทุกระดับชั้น นอกจากนั้นชุมชนแห่งนี้ยังเคยเป็นชุมทางการค้าสำคัญในอดีต และเมื่อวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป ตลาดเก่าหัวตะเข้จึงซบเซาลง จนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ชาวชุมชนจึงได้รวมตัวกันในนามกลุ่มคนรักหัวตะเข้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูตลาดเก่าหัวตะเข้แห่งนี้ขึ้นให้กลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเมื่อครั้งอดีต เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ตามนโยบายของรัฐ

 

ที่ตั้ง แขวง ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ -
การเดินทาง แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ลงสถานีลาดกระบัง แล้วต่อสองแถวเพียง 7 บาท
วันเวลาเปิดปิด -
ค่าเข้าชม ไม่มีค่าเข้าชม