วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

            วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ “วัดแขกสีลม” เป็นวัดในศาสนาพราหมณ์ฮินดู นิกายศักดิ ซึ่งนับถือเทพสตรีผู้เป็นแม่เป็นใหญ่ในลัทธิ สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2422 โดยชาวอินเดียจากรัฐทมิฬนาฑู ที่โดยสารเรือเข้ามาทางภาคใต้ จากนั้นได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่คลองสีลม และได้ร่วมกันสร้าง เทวาลัยของ "องค์พระแม่ศรีมหามารีอัมมัน" หรือพระศรีมหาอุมาเทวี ชายาของพระศิวะ เพื่อเป็นที่เคารพสักการบูชา เป็นประธานองค์เทพและเทพี (เทวี) ต่างๆ รวมทั้งพระพิฆเนศวรองค์หนึ่งซึ่งคตินิยมของพราหมณ์ฮินดูตอนใต้ถือว่าทรงเป็นเทพที่รักษาพรหมจรรย์ตลอดกาล ผู้มีจิตศรัทธาจึงนิยมไปกราบไหว้บูชา และขอพรมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความรัก และ เรื่องการขอบุตรนั้น ได้ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ และมีโอกาสจะสัมฤทธิ์สูงมากทีเดียว และจะมีพิธี "นวราตรี" ซึ่งเป็นพิธีบูชาพระศรีมหาอุมาเทวี ในช่วยปลายเดือนกันยายน-ต้นเดือนตุลาคมของทุกปี

ที่ตั้ง : 2 ถนนปั้น แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์ติดต่อ : 0-2238-4007
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 15, 77, 115, 163, 164, 504
วันเวลา เปิด-ปิด : 06.00 – 20.00 น.
ค่าเข้าชม :  ไม่เสียค่าเข้าชม
ข้อควรระวัง : ห้ามถ่ายรูป และโปรดแต่งกายสุภาพ