วัดสุทัศนเทพวรารา มราชวรมหาวิหาร

          วัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่พระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นผู้ริเริ่มโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นในปีพ.ศ. 2350  เดิมทีพระราชทานนามว่า “วัดมหาสุทธาวาส” โดยมีพระราชประสงค์จะสร้างพระวิหารให้มีขนาดใหญ่ เท่ากับพระวิหารวัดพนัญเชิง เพื่อเป็นศรีสง่าแก่พระนคร และเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย ก่อนที่จะประดิษฐานเป็นสังฆาราม จึงเรียกกันว่า วัดพระโต วัดพระใหญ่ หรือวัดเสาชิงช้าบ้าง แต่สร้างยังมิทันสำเร็จ พระองค์ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน 

ที่ตั้ง: วัดสุทัศน์เทพวราราม ตั้งอยู่ที่ 146 ถ.บำรุงเมือง แขวงราชบพิธ เขตพระนคร  กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 2222 6935, 02-2249845, 02-2229632
การเดินทาง:  สามารถเดินทางโดยรถประจำทางสาย 10 ,12 ,15 ,19 ,35 ,42 ,48 ,73 ,96 ลง  ป้ายวัดสุทัศน์ หรือเสาชิงช้า
วันเวลาเปิด-ปิด: เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 06.00 - 18.30
ค่าเข้าชม:    คนไทยไม่เสียค่าเข้าชม, ชาวต่างชาติชำระค่าธรรมเนียม 20 บาท
แผนที่:    https://goo.gl/maps/1ekPpQyH6SVDZZ8cA