วัดซางตาครู้ส

            โบสถ์หรือวัดซางตาครู้ส ที่แปลว่า “ไม้กางเขน” หรือ วัดกุฎีจีน แห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นศาสนสถานที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงพระราชทานที่ดินให้แก่ผู้ที่สืบเชื้อสายโปรตุเกสที่อพยพเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมาก โบสถ์หลังแรกสร้างด้วยไม้เมื่อปี พ.ศ. 2312 ต่อมา พ.ศ. 2378 บาทหลวงปัลเลอกัวส์จึงสร้างหลังที่ 2 มีลักษณะคล้ายศาลเจ้า (กุฎีจีน) และตั้งชื่อว่าโบสถ์ ซางตาครู้ส ในปี พ.ศ. 2456 ได้มีการสร้างโบสถ์ขึ้นมาใหม่ที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก ผสมเรเนอซองส์ มีหอคอยรูปโดมคล้ายพระที่นั่งอนันตสมาคม ก่ออิฐประดับลายปูนปั้นงดงาม ส่วนล่างเป็นโถงประดับด้วยกระจกสีครึ่งวงกลม โดยลักษณะที่โดดเด่นคือ “หอคอยยอดโดม” ซึ่งเป็นหอระฆังประดับลายปูนปั้นประติมากรรมประวัติพระเยซู 14 ภาค และหอระฆังแห่งนี้พิเศษสุดคือ สามารถตีเป็นเพลงได้ ทางวัดจะจัดงานรื่นเริง เป็นงานที่สร้างสีสันและมีชีวิตชีวาให้กับชุมชน

ที่ตั้ง : ซอยกุฎีจีน ถนนเทศบาล สาย1
เบอร์ติดต่อ : 0-2466-0347
การเดินทาง :  รถโดยสารประจำทางสาย : 40, 57, 149,177
  เรือ : ท่าราชินี, ท่าสะพานพุทธยอดฟ้า
วันเวลาเปิด-ปิด :  วันจันทร์ - ศุกร์ 06.00 น. , วันเสาร์ 19.00 น. และวันอาทิตย์ 08.30 และ 19.00 น.
  ฟรี (การเข้าวัดนอกเวลาต้องทำจดหมายขออนุญาตล่วงหน้า และมีการเสียค่าบำรุงวัด ประมาณ 300 บาท)
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม