วัดทอง บางระมาด

สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นเมื่อสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วิหารวัดทองบางระมาดมีความสวยงามลงตัว เป็นงานฝีมือของช่างชั้นดี และร่องรอยความรุ่งเรื่องจะเห็นได้จากศาลาท่าน้ำ ซึ่งเป็นงานสร้างจากช่วงรัชกาลที่ 5 โดยเป็นกระเบื้องจากประเทศอิตาลี วัดแห่งนี้มีหลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกพระพุทธรูปที่เผยให้เห็นเนื้อสำริดเดิมเนื้อสำริดที่ไม่ได้รับการขัดถูจากสีทองก็จะกลายเป็นสีดำ ซึ่งบอกถึงการทิ้งบ้านทั้งเมืองเมื่อคราวกรุงฯแตก

ที่ตั้ง : เลขที่ 17 ซ.บรมราชชนนี 63 (ซ.วัดทอง) ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
โทรศัพท์ : 02-887-9676
การเดินทาง :

รถประจำทางสาย 79,123,124, 507,515,556  ลงป้ายวัดทอง ต่อรถสองแถวเข้า ซอย บรมราชชนนี 63  หรือ เดินทางด้วยรถสองแถวแดงจากศิริราช มาวัดทอง

ทางเรือ สามารถมาทางเรือจากตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม 

วันเวลาเปิด-ปิด: -
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้า