วัดอังกุรา (ร้าง)

วัดอังกูลา (ร้าง) ตั้งอยู่บนถนนแก้วเงินทอง เดิมที่น่าจะเป็นวัดที่มีขอบเขตด้านหน้าจรดคลองบางระมาด สันนิษฐานว่าเสียหายจากคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 ปัจจุบันเป็นเพียงศาลาประดิษฐานองค์หลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินทราย สร้างตามแบบศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑ กล่าวคือ มีพระพักตร์รียาว เม็ดพระศกเล็กละเอียด พระขนง (คิ้ว) โก่ง พระเนตรหรี่ต่ำ พระโอษฐ์ค่อนข้างหนา พระหนุ (คาง) เป็นปมเน้นรูปเหลี่ยม ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่งในย่านตลิ่งชัน

ที่ตั้ง :   ถนนแก้วเงินทอง (ถ.ฉิมพลี-วัดรัชฎาธิฐาน) เชิงสะพานข้ามคลองบางระมาด แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
โทรศัพท์ : -
การเดินทาง : รถประจำทางสาย 149,177
วันเวลาเปิด-ปิด : -
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้า