อาสนวิหารอัสสัมชัญ

           อาสนวิหารอัสสัมชัญ หรือ โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นอาสนวิหารประจำมิสซังโรมันคาทอลิก มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลในสมัย Renaissance และมีลักษณะที่เด่นชัดคือ การคำนึงถึงสมดุลเป็นหลัก มีความงดงามด้วยจิตรกรรมแบบเฟรสโกและมีประติมากรรมปูนปั้น แสดงเรื่องราว ความเชื่อทางศาสนาคริสต์ วัสดุก่อสร้างเช่นหินอ่อน และกระจกสีสั่งมาจากประเทศฝรั่งเศสและอิตาลี นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ และสามารถเยี่ยมชมได้ทุกวันและในวันอาทิตย์จะมีการสวดมนต์ของชาวคริสต์เป็นประจำ

ที่ตั้ง : 57 ซอย โอเรียนเต็ล อเวนิว แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์ติดต่อ : 0-2234-8556
การเดินทาง: รถโดยสารประจำทาง: 1, 16, 35, 45, 75, ปอ.514
  รถไฟฟ้า BTS : สถานีสะพานตากสิน
  เรือด่วน : ท่าโอเรียนเต็ล
วันเวลาเปิด-ปิด: เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 และ 17.15 น.
  ศุกร์ต้นเดือน เวลา 19.00 น.
  เสาร์ เวลา (เช้า) 06.00 น. และ (เย็น) 17.00 น.
  อาทิตย์ เวลา (เช้า) 07.00 - 08.30 น. และ (เย็น) 17.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม