ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

      สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กษัตริย์องค์เดียวแห่งกรุงธนบุรี ที่สามารถนำกำลังพลเพียง 500 นายตีฝ่าวงล้อมทัพข้าศึกออกมา สร้างเมืองสร้างประเทศขึ้นใหม่ได้ตั้งแต่อายุ 30 ต้นๆ โดยทั่วไปจะพบเห็นพระบรมรูปอยู่ที่ฝั่งธนบุรี ส่วนทางฝั่งพระนครมีเพียงศาลเจ้าเล็ก ๆ สร้างขึ้นโดยชาวไทย-จีนที่อยู่ในชุมชนบ้านพานถม เมื่อหลายสิบปีก่อน ในเวลาต่อมา ชาวบ้านที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงเรี่ยไรเงินระดมทุน เพื่อสร้างศาลพระเจ้าตากสินขึ้นใหม่อย่างเป็นทางการในปี 2549 และมีพิธีจัดงานรำลึกถึงท่าน ในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี

       ฝั่งตรงข้ามเป็นท่าน้ำวัดบวรนิเวศ ในอดีตเป็นที่ลงเรือของพระสงฆ์และฆารวาส สัญจรไปตามคลอง ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เล่ากันว่ารัชกาลที่ 4 เคยเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค ทางคลองบางลำพู และมาเสด็จขึ้นที่ท่าเรือแห่งนี้ รวมไปถึงพระมหากษัตริย์ไทย ที่บวชที่วัดบวร ก็เคยมาบิณฑบาต ณ ท่าน้ำแห่งนี้

ที่ตั้ง :  ตรอกบ้านพานถม แขวง บ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : -
การเดินทาง : รถประจำทางสาย 33 (ปอ.) (AC), 68.
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 6.30 น. – 18.30 น.
ค่าเข้าชม :    -
แผนที่ : https://goo.gl/maps/mrtcPLBWQJZWJ5oJ6